Faktablad: Kvalitetssystem för konst- och kulturutbildningar och utbildningar med endast tillsyn

Myndigheten för yrkeshögskolan och utbildningsanordnarna har ett gemensamt ansvar för att säkra kvaliteten i konst- och kulturutbildningar och utbildningar med endast tillsyn. Detta faktablad beskriver kvalitetssystemet och vad det innebär.