Faktablad: Kvalitetssystem för tolkutbildningar inom folkbildningen

Myndigheten för yrkeshögskolan och utbildningsanordnarna har ett gemensamt ansvar för att säkra kvaliteten i utbildningarna. Detta faktablad beskriver kvalitetssystemet och vad det innebär.