Faktablad: Nationellt kvalitetssystem för utbildningar inom yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan och utbildningsanordnarna har ett gemensamt ansvar för att säkra kvaliteten i yrkeshögskoleutbildningarna. Det här faktabladet beskriver kvalitetssystemet och vad det innebär.