Faktablad: Särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglighet - information för dig som bedriver konst- och kulturutbildning

Du som är utbildningsanordnare inom konst- och kultur kan ansöka om utökat statsbidrag för pedagogiska insatser till studerande som har en funktionsnedsättning.