Faktablad: Särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglighet – för dig som studerar på en konst- och kulturutbildning

Du som har en funktionsnedsättning kan vid behov få pedagogiskt stöd när du studerar på en konst- och kulturutbildning. Har du behov av anpassade lokaler för att kunna delta i undervisningen ska utbildningsanordnaren också vidta skäliga åtgärder för att anpassa dessa.