Folder: Konst- och kulturutbildning

Den här foldern informerar om utbildningsformen konst- och kulturutbildningar och vänder sig i första hand till dig som är studie- och yrkesvägledare. (Observera att konst- och kulturutbildningar inte är yrkeshögskoleutbildning utan en egen utbildningsform.)