Handbok för tillträde till yrkeshögskolan - 2020

Denna handbok vänder sig i första hand till de som bedriver yrkeshögskoleutbildning och behöver stöd i hanteringen av tillträdesprocessen. Den kan också fungera som ett stöd för dem som planerar att anordna yrkeshögskoleutbildning och till alla som vill veta mer om hur tillträde till utbildning inom yrkeshögskolan fungerar. Ett kapitel i handboken tar särskilt upp bedömning av reell kompetens och validering för tillträde och tillgodoräknande. Uppdaterad 2020-05-26 och 2020-07-10 avseende antagning av utländska studerande och mindre korrfel.