Jämställd utbildning inom YH

Yrkeshögskolan har i uppdrag att bidra till att bryta könsbundna utbildnings- och yrkesval. Därför har Myndigheten för yrkeshögskolan tagit fram ett stödmaterial som ska hjälpa utbildningsanordnarna utveckla sitt jämställdhetsarbete.