Kvalitetsgranskning av konst- och kulturutbildningar 2019

I denna rapport presenteras det samlade resultatet av myndighetens kvalitetsgranskningar av konst- och kulturutbildningar under 2019. Innehållet i rapporten är tänkt att bidra till att förbättra och utveckla kvaliteten i utbildningarna, men även fungera som en vägledning och ge stöd i arbetet med att bedriva utbildning med hög och jämn kvalitet.