Kvalitetsgranskning av yrkeshögskoleutbildningar 2019

I denna rapport presenteras det samlade resultatet från myndighetens kvalitetsgranskningar av utbildningar inom yrkeshögskolan under 2019. Innehållet i rapporten är tänkt att bidra till att förbättra och utveckla kvaliteten i utbildningarna, men även fungera som en vägledning och ge stöd i arbetet med att bedriva utbildning med hög och jämn kvalitet.