Kvalitetskriterier för validering - yrkeshögskoleutbildning, konst- och kulturutbildningar och tolkutbildning inom folkbildningen

Myndigheten har tagit fram kvalitetskriterier för arbetet med validering inom de utbildningsformer som myndigheten granskar och ansvarar för. Kvalitetskriterierna syftar till att främja arbetet med validering och att vara kvalitetsdrivande för genomförande av validering samt underlätta för de som arbetar med validering. Det huvudsakliga syftet med kvalitetskriterierna är att vara ett stöd för utbildningsanordnare. Kvalitetskriterierna kommer också att användas vid kvalitetsgranskning av arbetet med validering. Kvalitetskriterierna är indelade i fyra områden: information och vägledning, kompetenskartläggning, kompetensbedömning samt kvalitetsarbete och dokumentation.