Regeringsuppdrag - Införande av korta utbildningar inom yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan har fått i uppdrag att införa korta yrkeshögskoleutbildningar i form av kurser och kurspaket inom ramen för yrkeshögskolan. Uppdraget är nu genomfört i dess första faser: information, ansökan, bedömning, beslut och kommunicering.