Riktat tillfälligt startbidrag

För utbildningar finns möjlighet att ansöka om startbidrag. Detta startbidrag är riktat till utbildningsområdena Samhällsbyggnad och byggteknik samt Teknik och tillverkning. Villkor för startbidraget och hur du ansöker framgår av anvisningarna. Reviderad november 2020.