Riktat tillfälligt startbidrag

Det finns möjlighet att ansöka om ett riktat tillfälligt startbidrag för vissa utbildningar inom yrkeshögskolan. Startbidraget är riktat till utbildningsområdena Samhällsbyggnad och byggteknik samt Teknik och tillverkning. Startbidraget gäller inte för beviljade extra omgångar eller korta utbildningar inom yrkeshögskolan. Villkor för startbidraget och hur du ansöker framgår av anvisningarna.