Studerandes sysselsättning 2019

I denna rapport redovisas resultaten från en enkätundersökning som belyser examinerades sysselsättning 2019, året efter att de examinerats från yrkeshögskolan.