Kvalitetsgranskning av konst- och kulturutbildningar 2020

denna rapport presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) det samlade resultatet av myndighetens fördjupade och uppföljande kvalitetsgranskningar av konst- och kulturutbildningar 2020.