Inhyrd, undervisande personal – hur påverkar momsreglerna privata utbildningsanordnare?

Senaste året har frågan om en ekonomisk kompensation för ökade kostnader för icke-offentliga utbildningsanordnare diskuterats. Detta efter ändrad rättstillämpning när det gäller så kallat momsundantag för konsulter som anlitas för att bedriva utbildning. MYH har nu gjort en utredning om läget i frågan och försökt beräkna tillkommande kostnader inom yrkeshögskolan och konst- och kulturutbildningar.