Kvalitetsgranskning av yrkeshögskolan 2020

Denna rapport riktar sig till utbildningsanordnare som bedriver utbildning inom yrkeshögskolan. I rapporten presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) det samlade resultatet av myndighetens fördjupade och uppföljande kvalitetsgranskningar av utbildningar inom yrkeshögskolan 2020.