Läge och utveckling av validering nationellt och regionalt

Myndigheten släpper nu en rapport som sammanfattar nuläget inom valideringsområdet de senaste åren, med tyngdpunkt på 2020. Vi ger den bild som har varit möjlig att sammanfatta av hur många valideringar som genomförts, både inom utbildning och i arbetslivet.