Studerandes sysselsättning 2020

I denna rapport redovisas resultaten från en enkätundersökning som belyser examinerades sysselsättning 2020, året efter att de examinerats från yrkeshögskolan. Undersökningen genomfördes under coronapandemin vilket återspeglas i resultaten. Syftet med rapporten är att redovisa hur väl utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kvalificerad yrkesutbildad arbetskraft.