Statistik

Här hittar du statistik om yrkeshögskoleutbildningar, konst- och kulturutbildningar och utbildningar med endast tillsyn samt tolkutbildningar inom folkbildningen.

Yrkeshögskoleutbildningar omfattar både yrkeshögskoleutbildning (YH) och kvalificerad yrkesutbildning (KY).

Klicka på den utbildningsform du är intresserad av i menyn till höger.

Faktablad med statistik

Här kan du ladda ner faktablad med kortfattad statistik om yrkeshögskole-
utbildningar, konst- och kulturutbildningar samt tolkutbildningar.

 Faktablad med kortfattad statistik om yrkeshögskolan 2018

 Faktablad med kortfattad statistik om konst- och kulturutbildningar 2018

 Faktablad med kortfattad statistik om tolkutbildningar 2018

Statistiska årsrapporter

Via länkarna nedan hittar du Myndigheten för yrkeshögskolans senaste årsrapporter med samlad statistik om de utbildningsformer som vi ansvarar för.

Statistisk årsrapport 2019
Statistisk årsrapport 2018
Statistisk årsrapport 2017