Statistik om konst- och kulturutbildningar

Här hittar du övergripande statistik om de konst- och kulturutbildningar som administreras av myndigheten.
Sidan är under uppbyggnad.

Nyckeltal för konst- och kulturutbildningar 2015

  • 42 organisationer bedrev konst- och kulturutbildningar fördelat på 56 skolor/anordnare.

  • 106 utbildningar pågick under andra halvåret 2015 med totalt 2 394 studerande.

 Faktablad med kortfattad statistik om konst- och kulturutbildningar 2015