Statistik om konst- och kulturutbildningar och utbildningar med endast tillsyn

Här hittar du statistik för konst- och kulturutbildningar och utbildningar med endast tillsyn. Utbildningarna startade hösten 2015 enligt ett nytt regelverk.

Myndigheten har valt att separera redovisningen mellan konst- och kulturutbildningar och utbildningar med endast tillsyn utifrån de olika stödformer som omfattas av förordningen. Konst- och kulturutbildningar berättigar utöver tillsyn till studiestöd och/eller statsbidrag. Utbildningar med endast tillsyn får inte något ekonomiskt stöd i form av statsbidrag och de berättigar inte heller de studerande till studiestöd. Dessa utbildningar kan även bedrivas inom andra områden än de konstnärliga eller kulturella.