Statistik om konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

Här hittar du statistik för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. Utbildningarna startade hösten 2015 enligt ett nytt regelverk.

Myndigheten har valt att separera redovisningen mellan konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar utifrån de olika stödformer som omfattas av förordningen. Konst- och kulturutbildningar berättigar utöver tillsyn till studiestöd och/eller statsbidrag medan vissa andra utbildningar endast har stöd i form av statlig tillsyn.