Statistik om konst- och kulturutbildningar

Här finns statistik över utbildningar, utbildningsanordnare, utbetalt statsbidrag samt beslutade och nyttjade årsplatser. Här finns även länkar till den officiella statistiken om studerande och studerande som slutfört utbildning som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar.

Nyckeltal för konst- och kulturutbildningar 2020

  • 41 anordnare bedrev konst- och kulturutbildningar fördelat på 52 skolor/administrativa enheter.

  • 114 utbildningar pågick med totalt 5 200 studerande.

  • 145 utbildningsomgångar startade med totalt 2 500 antagna som påbörjade studier.

  • 2 000 studerande slutförde utbildningen och slutförandegraden var 80 procent.

 

 Faktablad med kortfattad statistik om konst- och kulturutbildningar 2020