Statistik om konst- och kulturutbildningar

Här hittar du statistik om studerande och studerande som slutfört utbildningen. Här finns också statistik över utbildningar och utbildningsanordnare samt över beviljade årsplatser.

Nyckeltal för konst- och kulturutbildningar 2017

  • 43 anordnare bedrev konst- och kulturutbildningar fördelat på 56 skolor/administrativa enheter.

  • 119 utbildningar pågick med totalt 5 600 studerande.

  • 166 utbildningsomgångar startade med totalt 3 000 antagna som påbörjade studier.

  • 2 400 studerande slutförde utbildningen och slutförandegraden var 83 procent.

 

 Faktablad med kortfattad statistik om konst- och kulturutbildningar 2017