Statistik om konst- och kulturutbildningar

Här finns statistik över utbildningar, utbildningsanordnare, utbetalt statsbidrag samt beslutade och nyttjade årsplatser. Här finns även länkar till den officiella statistiken om studerande och studerande som slutfört utbildning som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar.

Nyckeltal för konst- och kulturutbildningar 2019

  • 42 anordnare bedrev konst- och kulturutbildningar fördelat på 53 skolor/administrativa enheter.

  • 116 utbildningar pågick med totalt 5 500 studerande.

  • 165 utbildningsomgångar startade med totalt 2 900 antagna som påbörjade studier.

  • 2 300 studerande slutförde utbildningen och slutförandegraden var 81 procent.

 

 Faktablad med kortfattad statistik om konst- och kulturutbildningar 2019