Statistik om konst- och kulturutbildningar

Här hittar du statistik om studerande och studerande som slutfört utbildningen. Här finns också statistik över utbildningar och utbildningsanordnare samt över beviljade årsplatser.

Nyckeltal för konst- och kulturutbildningar 2018

  • 42 anordnare bedrev konst- och kulturutbildningar fördelat på 54 skolor/administrativa enheter.

  • 119 utbildningar pågick med totalt 5 700 studerande.

  • 170 utbildningsomgångar startade med totalt 3 100 antagna som påbörjade studier.

  • 2 600 studerande slutförde utbildningen och slutförandegraden var 81 procent.

 

 Faktablad med kortfattad statistik om konst- och kulturutbildningar 2018