Ansökningar om stöd

Myndigheten genomför ansökningsomgångar där det är möjligt för utbildningsanordnare att ansöka om stöd för konst- och kulturutbildningar. Anordnare kan också ansöka om att få förnyat stöd för en konst- och kulturutbildning genom att ansöka om att få starta nya omgångar för utbildningen.

Statistiken presenteras utifrån när ett beslut fattas om stöd efter en ansökningsomgång eller när beslut om förnyat stöd fattats.

Nyckeltal

  • 59 ansökningar om stöd för konst- och kulturbildningar inkom i ansökningsomgången som beslutades i juni 2017. 15 stycken av dessa beviljades.

Listor

Här hittar du listor över vilka utbildningar som ansökt om stöd för konst- och kulturutbildningar i de senaste ansökningsomgångarna och vilka av dessa som beviljats respektive fått avslag.

 Ansökningar om stöd till konst- och kulturutbildningar, beslutsår 2014-2017