Studerande som slutfört utbildning

Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvarig för officiell statistik om studerande på konst- och kulturutbildningar.

Du hittar den officiella statistiken på SCB:s webbplats www.scb.se/UF0702

Det kan förekomma skillnader mellan den officiella statistiken från SCB och de uppgifter som presenteras här och i Myndigheten för yrkeshögskolans Statistiska årsrapport.

Nyckeltal

  • 2 300 slutförde sin utbildning under 2019:
    900 på högskoleförberedande utbildningar, 300 på yrkesinriktade utbildningar och
    1 100 på utbildningar inom kulturarvsområdet.
     
  • Slutförandegranden var 81 procent 2019:
    70 procent på högskoleförberedande utbildningar, 78 procent på yrkesinriktade utbildningar och 95 procent på utbildningar inom kulturarvsområdet.