Studerande som slutfört utbildning

Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvarig för officiell statistik om studerande på konst- och kulturutbildningar.

Du hittar den officiella statistiken på SCB:s webbplats www.scb.se/UF0702Statistiken om konst- och kulturutbildningar 2020 publicerar SCB den 21 maj 2021.

Det kan förekomma skillnader mellan den officiella statistiken från SCB och de uppgifter som presenteras här och i Myndigheten för yrkeshögskolans Statistiska årsrapport.

Nyckeltal

  • 2 000 slutförde sin utbildning under 2020:
    1 000 på högskoleförberedande utbildningar, 300 på yrkesinriktade utbildningar och
    700 på utbildningar inom kulturarvsområdet.
     
  • Slutförandegranden var 80 procent 2020:
    73 procent på högskoleförberedande utbildningar, 81 procent på yrkesinriktade utbildningar och 93 procent på utbildningar inom kulturarvsområdet.