Studerande som slutfört utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om studerande på konst- och kulturutbildningar som slutfört utbildning.

Nyckeltal

  • 2 400 slutförde sin utbildning under 2017 varav:
    990 på högskoleförberedande utbildningar, 270 på yrkesinriktade utbildningar och
    1 100 på utbildningar inom kulturarvsområdet.
     
  • Slutförandegranden var 83 procent:
    71 procent på högskoleförberedande utbildningar, 91 procent på yrkesinriktade utbildningar och 95 procent på utbildningar inom kulturarvsområdet.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över studerande som slutfört en utbildning samt andelen som slutfört en utbildning, som här benämns som slutförandegrad.

Studerande som slutfört utbildning

 Studerande som slutfört utbildning - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2017 

 Studerande som slutfört utbildning - översikt efter flera bakgrundsvariabler efter typ av utbildning, 2015-2017

 Studerande som slutfört utbildning - översikt efter flera bakgrundsvariabler efter syfte, 2015-2017  

 Studerande som slutfört utbildning - översikt efter flera bakgrundsvariabler efter stödform, 2015-2017

 Studerande som slutfört utbildning efter syfte och kön, 2015-2017   

 Studerande som slutfört utbildning efter stödform och kön, 2015-2017

 Studerande som slutfört utbildning efter utbildningsinriktning och kön,
2015-2017
 

 Studerande som slutfört utbildning efter län och kön, 2015-2017

Studerande som slutfört utbildning - slutförandegrad

 Slutförandegrad - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2017   

 Slutförandegrad - översikt efter flera bakgrundsvariabler efter typ av utbildning, 2015-2017

 Slutförandegrad - översikt efter flera bakgrundsvariabler efter syfte, 2015-2017  

 Slutförandegrad - översikt efter flera bakgrundsvariabler efter stödform, 2015-2017

 Slutförandegrad efter syfte och kön, 2015-2017   

 Slutförandegrad efter stödform och kön, 2015-2017

 Slutförandegrad efter utbildningsinriktning och kön, 2015-2017