Studerande som slutfört utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om studerande på konst- och kulturutbildningar som slutfört utbildning.

Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvarig för officiell statistik om konst- och kulturutbildningar. Det kan förekomma skillnader mellan statistiken som Myndigheten för yrkeshögskolan publicerat här och den officiella statistik som SCB publicerar. Du hittar den officiella statistiken på SCB:s webbplats www.scb.se/UF0702.

Nyckeltal

  • 2 600 slutförde sin utbildning under 2018 varav:
    950 på högskoleförberedande utbildningar, 330 på yrkesinriktade utbildningar och
    1 300 på utbildningar inom kulturarvsområdet.
     
  • Slutförandegranden var 81 procent 2018:
    71 procent på högskoleförberedande utbildningar, 76 procent på yrkesinriktade utbildningar och 92 procent på utbildningar inom kulturarvsområdet.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över studerande som slutfört en utbildning samt andelen som slutfört en utbildning, som här benämns som slutförandegrad. 

Studerande som slutfört utbildning

 Studerande som slutfört utbildning - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2018  

Studerande som slutfört utbildning - översikt efter flera bakgrundsvariabler efter typ av utbildning, 2015-2018

 Studerande som slutfört utbildning - översikt efter flera bakgrundsvariabler efter syfte, 2015-2018  

 Studerande som slutfört utbildning - översikt efter flera bakgrundsvariabler efter stödform, 2015-2018  

 Studerande som slutfört utbildning efter utbildningsinriktning och kön, 2015-2018

 Studerande som slutfört utbildning efter län och kön, 2015-2018

Studerande som slutfört utbildning - slutförandegrad

 Slutförandegrad - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2018   

Slutförandegrad efter syfte och kön, 2015-2018

Slutförandegrad efter stödform och kön, 2015-2018