Studerande

Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvarig för officiell statistik om studerande på konst- och kulturutbildningar.

Du hittar den officiella statistiken på SCB:s webbplats www.scb.se/UF0702

Det kan förekomma skillnader mellan den officiella statistiken från SCB och de uppgifter som presenteras här och i Myndigheten för yrkeshögskolans Statistiska årsrapport.

Nyckeltal

  • 5 500 studerande fanns på utbldningarna under hela eller del av 2019:
    2 900 på högskoleförberedande utbildningar, 1 100 på yrkesinriktade utbildningar och 1 500 på utbildningar inom kulturarvsområdet.
     
  • 2 900 av dessa påbörjade studier under året varav:
    1 300 på högskoleförberedande utbildningar, 400 på yrkesinriktade utbildningar och 1 200 på utbildningar inom kulturarvsområdet.