Studerande

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om studerande på konst- och kulturutbildningar.

Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvarig för officiell statistik om konst- och kulturutbildningar. Det kan förekomma skillnader mellan statistiken som Myndigheten för yrkeshögskolan publicerat här och den officiella statistik som SCB publicerar. Du hittar den officiella statistiken på SCB:s webbplats www.scb.se/UF0702.

Nyckeltal

  • 5 700 studerande fanns på utbldningarna under hela eller del av 2018:
    2 900 på högskoleförberedande utbildningar, 1 100 på yrkesinriktade utbildningar och 1 700 på utbildningar inom kulturarvsområdet.
     
  • 3 100 av dessa påbörjade studier under året varav:
    1 300 på högskoleförberedande utbildningar, 410 på yrkesinriktade utbildningar och 1 300 på utbildningar inom kulturarvsområdet.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över antagna och studerande på konst- och kulturutbildningar. 

Antagna som påbörjat studier

 Antagna - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2018  

 Antagna - översikt efter flera bakgrundsvariabler efter typ av utbildning, 2015-2018

 Antagna - översikt efter flera bakgrundsvariabler efter syfte, 2015-2018  

 Antagna - översikt efter flera bakgrundsvariabler efter stödform, 2015-2018

 Antagna efter utbildningsinriktning och kön, 2015-2018  

 Antagna efter län och kön, 2015-2018

 Antagna efter åldersgrupp och kön, 2015-2018

 Medelålder för antagna - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2018  

Antagna efter födelseland, syfte och typ av utbildning, 2015-2018

Antagna efter gymnasiebakgrund, syfte och typ av utbildning, 2015-2017

Antagna efter utbildningsnivå, syfte och typ av utbildning, 2015-2017  

Antagna efter inrikes/utrikes född och utbildningsinriktning, 2015-2018               

Studerande totalt (alla studerande under året)

 Studerande - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2018

 Studerande - översikt efter flera bakgrundsvariabler efter typ av utbildning,
2015-2018

 Studerande - översikt efter flera bakgrundsvariabler efter syfte, 2015-2018  

 Studerande - översikt efter flera bakgrundsvariabler efter stödform, 2015-2018