Studerande

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om studerande på konst- och kulturutbildningar.

Nyckeltal

  • 5 600 personer studerade under hela eller del av 2017 varav :
    2 900 på högskoleförberedande utbildningar, 1 100 på yrkesinriktade utbildningar och 1 600 på utbildningar inom kulturarvsområdet.
     
  • 3 000 av dessa påbörjade studier under året varav:
    1 300 på högskoleförberedande utbildningar, 470 på yrkesinriktade utbildningar och 1 300 på utbildningar inom kulturarvsområdet.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över antagna och studerande på konst- och kulturutbildningar. 

Antagna som påbörjat studier

 Antagna - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2017  

 Antagna - översikt efter flera bakgrundsvariabler efter typ av utbildning, 2015-2017

 Antagna - översikt efter flera bakgrundsvariabler efter syfte, 2015-2017  

 Antagna - översikt efter flera bakgrundsvariabler efter stödform, 2015-2017

 Antagna efter syfte och kön, 2015-2017   

 Antagna efter stödform och kön, 2015-2017

 Antagna efter utbildningsinriktning och kön, 2015-2017  

 Antagna efter län och kön, 2015-2017

 Antagna efter syfte och åldersgrupp, 2015-2017   

 Antagna efter stödform och åldersgrupp, 2015-2017

 Antagna efter utbildningsinriktning och åldersgrupp, 2015-2017  

 Antagna efter län och åldersgrupp, 2015-2017

 Antagna efter åldersgrupp och kön, 2015-2017

 Medelålder för antagna - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2017  

 Medelålder för antagna - översikt efter flera bakgrundsvariabler efter typ av utbildning, 2015-2017        

Studerande totalt (alla studerande under året)

 Studerande - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2017

 Studerande - översikt efter flera bakgrundsvariabler efter typ av utbildning,
2015-2017

 Studerande - översikt efter flera bakgrundsvariabler efter syfte, 2015-2017  

 Studerande - översikt efter flera bakgrundsvariabler efter stödform, 2015-2017