Utbetalt statsbidrag

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om stöd för konst- och kulturutbildningar i form av statsbidrag och/eller studiestödsberättigande för de studerande. Nedan finns statistik om utbetalt statsbidrag per år och det antal årsplatser som legat till grund för det statsbidrag som betalats ut (utbetalda årsplatser).

En årsplats motsvarar en studerandeplats i en heltidsutbildning som omfattar 40 veckor.

Nyckeltal

  • Utbetalt statsbidrag 2019: 136,9 miljoner kronor

  • Utbetalda årsplatser 2019: 1 764

Tabeller

  Utbetalt statsbidrag efter utbildningsinriktning, 2015-2019

Utbetalda årsplatser efter utbildningsinriktning, 2015-2019