Utbetalt statsbidrag

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om stöd för konst- och kulturutbildningar i form av statsbidrag och/eller studiestödsberättigande för de studerande. Nedan finns statistik om utbetalt statsbidrag per år och det antal årsplatser som legat till grund för det statsbidrag som betalats ut (utbetalda årsplatser).

En årsplats motsvarar en studerandeplats i en heltidsutbildning som omfattar 40 veckor.

Nyckeltal

  • Utbetalt statsbidrag 2017: 127,7 miljoner kronor

  • Utbetalda årsplatser 2017: 1 657

Listor

Utbetalt statsbidrag per anordnare, 2015-2017

Tabeller

Utbetalt statsbidrag efter utbildningsinriktning, 2015-2017

Utbetalda årsplatser efter utbildningsinriktning, 2015-2017