Utbildningar och platser

Här finns information om konst- och kulturutbildningar som har startat, pågår eller planeras att starta. En utbildning har oftast flera utbildningsomgångar med olika starttidpunkter. Här finns också information om hur många årsplatser som har beviljats för utbildningarna.

Nyckeltal

 • 119 utbildningar pågick under 2017 fördelade på:
    77 högskoleförberedande utbildningar, 29 yrkesinriktade utbildningar,
    13 utbildningar inom kulturarvsområdet.
   
 • 166 utbildningsomgångar startade under 2017 varav:
    74 på högskoleförberedande utbildningar, 33 på yrkesinriktade utbildningar, 
    59 på utbildningar inom kulturarvsområdet (56 av dessa var korta utbildningar).  
   
 • 2 940 årsplatser var beviljade till utbildningar 2017:
  Totalt berättigade 1 863 av dessa årsplatser utbildningarna till statsbidrag och totalt berättigade 2 863 av dessa årsplatser de studerande på utbildningen till studiestöd.                        

Listor

Nedan finns en lista med det befintliga utbudet av Konst- och kulturutbildningar i form av utbildningsomgångar med startår 2018 och framåt. Notera att startår och avslutsår för utbildningsomgångarna kan komma att ändras efter det att listan publicerats. Likaså kan utbildningsomgångar komma att ställas in om det till exempel blir för få sökande.

 Lista med befintligt utbud av utbildningsomgångar med start 2018 och framåt

Nedan finns en lista över samtliga pågående utbildningar (utbildningar med pågående utbildningsomgångar) under ett visst år.  

 Lista med samtliga pågående utbildningar, 2017

Tabeller

Nedan hittar du statistik över utbildningar, utbildningsomgångar samt beviljade årsplatser.

Pågående utbildningar (utbildningar med pågående utbildningsomgångar)

Pågående utbildningar - översikt över flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2017

Pågående utbildningar - översikt över flera bakgrundsvariabler och typ av utbildning, 2015-2017

Pågående utbildningar - översikt över flera bakgrundsvariabler och syfte, 2015-2017

Pågående utbildningar - översikt över flera bakgrundsvariabler och stödform, 2015-2017

Utbildningar med startade utbildningsomgångar

 Utbildningar med startade utbildningsomgångar - översikt över flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2017

 Utbildningar med startade utbildningsomgångar - översikt över flera bakgrundsvariabler och typ av utbildning, 2015-2017

 Utbildningar med startade utbildningsomgångar - översikt över flera bakgrundsvariabler och syfte, 2015-2017

 Utbildningar med startade utbildningsomgångar - översikt över flera bakgrundsvariabler och stödform, 2015-2017

Pågående utbildningsomgångar

 Pågående utbildningsomgångar - översikt över flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2017  

 Pågående utbildningsomgångar - översikt över flera bakgrundsvariabler och typ av utbildning, 2015-2017

 Pågående utbildningsomgångar - översikt över flera bakgrundsvariabler och syfte, 2015-2017

 Pågående utbildningsomgångar - översikt över flera bakgrundsvariabler och stödform, 2015-2017  

Startade utbildningsomgångar

 Startade utbildningsomgångar - översikt över flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2017  

 Startade utbildningsomgångar - översikt över flera bakgrundsvariabler och typ av utbildning, 2015-2017

 Startade utbildningsomgångar - översikt över flera bakgrundsvariabler och syfte, 2015-2017

 Startade utbildningsomgångar - översikt över flera bakgrundsvariabler och stödform, 2015-2017

Platser (årsplatser)

 Beslutade årsplatser - översikt över flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2017