Utbildningar och platser

Här finns information om konst- och kulturutbildningar som har startat, pågår eller planeras att starta. En utbildning har oftast flera utbildningsomgångar med olika starttidpunkter. Här finns också information om hur många årsplatser som har beviljats för utbildningarna.

Nyckeltal

 • 119 utbildningar pågick under 2018 fördelade på:
    76 högskoleförberedande utbildningar, 29 yrkesinriktade utbildningar,
    14 utbildningar inom kulturarvsområdet.
   
 • 170 utbildningsomgångar startade under 2018 varav:
    73 på högskoleförberedande utbildningar, 32 på yrkesinriktade utbildningar, 
    65 på utbildningar inom kulturarvsområdet (61 av dessa var korta utbildningar).  
   
 • 3 138 årsplatser var beviljade till utbildningar 2018:
  Totalt berättigade 1 903 av dessa årsplatser utbildningarna till statsbidrag och totalt berättigade 3 069 av dessa årsplatser de studerande på utbildningen till studiestöd.                        

Listor

Nedan finns en lista med det befintliga utbudet av Konst- och kulturutbildningar i form av utbildningsomgångar med startår 2019 och framåt. Notera att startår och avslutsår för utbildningsomgångarna kan komma att ändras efter det att listan publicerats. Likaså kan utbildningsomgångar komma att ställas in om det till exempel blir för få sökande.

 Lista med befintligt utbud av utbildningsomgångar med start 2019 och framåt

Nedan finns en lista över samtliga pågående utbildningar (utbildningar med pågående utbildningsomgångar) under ett visst år.  

 Lista med samtliga pågående utbildningar, 2018

Tabeller

Nedan hittar du statistik över utbildningar, utbildningsomgångar samt beviljade årsplatser.

Pågående utbildningar (utbildningar med pågående utbildningsomgångar)

Pågående utbildningar - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2018

Pågående utbildningar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och typ av utbildning, 2015-2018

Pågående utbildningar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och syfte, 2015-2018

Pågående utbildningar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och stödform, 2015-2018

Utbildningar med startade utbildningsomgångar

 Utbildningar med startade utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2018

 Utbildningar med startade utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och typ av utbildning, 2015-2018

 Utbildningar med startade utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och syfte, 2015-2018

 Utbildningar med startade utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och stödform, 2015-2018

Pågående utbildningsomgångar

 Pågående utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2018  

 Pågående utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och typ av utbildning, 2015-2018

 Pågående utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och syfte, 2015-2018

 Pågående utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och stödform, 2015-2018

Startade utbildningsomgångar

 Startade utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2018  

 Startade utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och typ av utbildning, 2015-2018

 Startade utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och syfte, 2015-2018

 Startade utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och stödform, 2015-2018

Platser (årsplatser)

 Beslutade årsplatser - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2018