Utbildningar och platser

Här finns information om konst- och kulturutbildningar som har startat, pågår eller planeras att starta. En utbildning har oftast flera utbildningsomgångar med olika starttidpunkter. Här finns också information om hur många årsplatser som har beviljats för utbildningarna.

Nyckeltal

 • 116 utbildningar pågick 2019 varav:
    73 högskoleförberedande utbildningar, 29 yrkesinriktade utbildningar,
    14 utbildningar inom kulturarvsområdet.
   
 • 165 utbildningsomgångar startade 2019 varav:
    74 på högskoleförberedande utbildningar, 32 på yrkesinriktade utbildningar, 
    59 på utbildningar inom kulturarvsområdet (55 av dessa var korta utbildningar).  
   
 • 3 180 årsplatser var beviljade till utbildningar 2019:
  Totalt berättigade 1 953 av dessa årsplatser utbildningarna till statsbidrag och totalt berättigade 3 111 av dessa årsplatser de studerande på utbildningen till studiestöd.
 • 79 procent av de beslutade årsplatserna nyttjades 2019.  

Listor

Nedan finns en lista med det befintliga utbudet av Konst- och kulturutbildningar i form av utbildningsomgångar med startår 2020 och framåt. Notera att startår och avslutsår för utbildningsomgångarna kan komma att ändras efter det att listan publicerats. Likaså kan utbildningsomgångar komma att ställas in om det till exempel blir för få sökande.

 Lista med befintligt utbud av utbildningsomgångar med start 2020 och framåt

Nedan finns en lista över samtliga pågående utbildningar (utbildningar med pågående utbildningsomgångar) under ett visst år.  

   Lista med samtliga pågående utbildningar, 2019

Tabeller

Nedan hittar du statistik över utbildningar, utbildningsomgångar samt beviljade årsplatser.

Pågående utbildningar (utbildningar med pågående utbildningsomgångar)

Pågående utbildningar - översikt efter flera bakgrundsvariabler, 2015-2019

Pågående utbildningar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och korta/längre utbildningar, 2015-2019

Pågående utbildningar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och syfte, 2015-2019

Pågående utbildningar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och stödform, 2015-2019

Utbildningar med startade utbildningsomgångar

 Utbildningar med startade utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler, 2015-2019

 Utbildningar med startade utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och korta/längre utbildningar, 2015-2019

 Utbildningar med startade utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och syfte, 2015-2019

 Utbildningar med startade utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och stödform, 2015-2019

Pågående utbildningsomgångar

 Pågående utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler, 2015-2019  

 Pågående utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och korta/längre utbildningar, 2015-2019

Pågående utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och syfte, 2015-2019

 

 Pågående utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och stödform, 2015-2019

Startade utbildningsomgångar

 Startade utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler, 2015-2019  

 Startade utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och korta/längre utbildningar, 2015-2019

 Startade utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och syfte, 2015-2019

 Startade utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och stödform, 2015-2019

Platser (årsplatser)

 Beslutade årsplatser - översikt efter flera bakgrundsvariabler, 2015-2019  

Nyttjade årsplatser - översikt efter flera bakgrundsvariabler, 2019