Utbildningar och platser

Här finns information om konst- och kulturutbildningar som har startat, pågår eller planeras att starta. En utbildning har oftast flera utbildningsomgångar med olika starttidpunkter. Här finns också information om hur många årsplatser som har beviljats för utbildningarna.

Nyckeltal

 • 114 utbildningar pågick 2020 varav:
    71 högskoleförberedande utbildningar, 31 yrkesinriktade utbildningar,
    12 utbildningar inom kulturarvsområdet (8 av dessa var korta utbildningar).
   
 • 145 utbildningsomgångar startade 2020 varav:
    68 på högskoleförberedande utbildningar, 31 på yrkesinriktade utbildningar, 
    46 på utbildningar inom kulturarvsområdet (42 av dessa var korta utbildningar).  
   
 • 3 204 årsplatser var beviljade till utbildningar 2020:
  Totalt berättigade 1 965 av dessa årsplatser utbildningarna till statsbidrag och totalt berättigade 3 135 av dessa årsplatser de studerande på utbildningen till studiestöd.
 • 80 procent av de beslutade årsplatserna nyttjades 2020.  

Listor

Nedan finns en lista över samtliga pågående utbildningar (utbildningar med pågående utbildningsomgångar) under ett visst år.  

   Lista med samtliga pågående utbildningar, 2018-2020

Tabeller

Nedan hittar du statistik över utbildningar, utbildningsomgångar samt beviljade årsplatser.

Pågående utbildningar (utbildningar med pågående utbildningsomgångar)

Pågående utbildningar - översikt efter flera bakgrundsvariabler, 2015-2020

Pågående utbildningar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och korta/längre utbildningar, 2015-2020

Pågående utbildningar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och syfte, 2015-2020

Pågående utbildningar - översikt efter flera bakgrundsvariabler och stödform, 2015-2020

Utbildningar med startade utbildningsomgångar

 Utbildningar med startade utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler, 2015-2020

Pågående utbildningsomgångar

 Pågående utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler, 2015-2020 

Startade utbildningsomgångar

 Startade utbildningsomgångar - översikt efter flera bakgrundsvariabler, 2015-2020

Platser (årsplatser)

 Beslutade årsplatser - översikt efter flera bakgrundsvariabler, 2015-2020  

Nyttjade årsplatser - översikt efter flera bakgrundsvariabler, 2019-2020