Utbildningsanordnare

Konst- och kulturutbildningar bedrivs av privata anordnare.

Nyckeltal

  • 42 anordnare bedrev konst- och kulturutbildningar 2018 fördelat på 54 skolor/administrativa enheter.

  • Av dessa var 17 aktiebolag, 16 stiftelser och fonder och 9 ekonomiska eller ideella föreningar.

Listor

Nedan hittar du en lista över samtliga utbildningsanordnare som haft pågående utbildningar inom konst- och kulturutbildningar under ett visst år.

 Lista över samtliga utbildningsanordnare med pågående utbildningar 2018

Tabeller

Nedan hittar du statistik över anordnare som bedriver konst- och kulturutbildningar.

 Utbildningsanordnare med pågående utbildningar efter företagsform, 2015-2018

 Studerande efter utbildningsanordnarens företagsform, 2015-2018

 Utbildningsanordnare med pågående utbildningar efter antal utbildningar, utbildningsomgångar och studerande, 2015-2018