Utbildningsanordnare

Konst- och kulturutbildningar bedrivs av privata anordnare.

Nyckeltal

  • 42 anordnare bedrev konst- och kulturutbildningar 2019 fördelat på 53 skolor/administrativa enheter.

  • Av anordnarna var 17 aktiebolag, 16 stiftelser och fonder och 9 ekonomiska eller ideella föreningar.

 

Listor

Nedan hittar du en lista över samtliga utbildningsanordnare som haft pågående utbildningar inom konst- och kulturutbildningar under ett visst år.

 Lista över samtliga utbildningsanordnare med pågående utbildningar 2019

Tabeller

Nedan hittar du statistik över anordnare som bedriver konst- och kulturutbildningar.

 Utbildningsanordnare med pågående utbildningar efter företagsform, 2015-2019

 Utbildningsanordnare med pågående utbildningar efter antal utbildningar, utbildningsomgångar och studerande, 2015-2019