Utbildningsanordnare

Konst- och kulturutbildningar bedrivs av privata anordnare.

Nyckeltal

  • 41 anordnare bedrev konst- och kulturutbildningar 2020 fördelat på 52 skolor/administrativa enheter.

  • Av anordnarna var 16 aktiebolag, 16 stiftelser och fonder och 9 ekonomiska eller ideella föreningar.  

Listor

Nedan hittar du en lista över samtliga utbildningsanordnare som haft pågående utbildningar inom konst- och kulturutbildningar under ett visst år.

 Lista över samtliga utbildningsanordnare med pågående utbildningar 2018-2020

Tabeller

Nedan hittar du statistik över anordnare som bedriver konst- och kulturutbildningar.

 Utbildningsanordnare med pågående utbildningar efter företagsform, 2015-2020

 Utbildningsanordnare med pågående utbildningar efter antal utbildningar, utbildningsomgångar och studerande, 2015-2020