Statistik om utbildningar med endast tillsyn

Här finns statistik över utbildningar, utbildningsanordnare och beslutade årsplatser. Här finns även länkar till den officiella statistiken om studerande och studerande som slutfört utbildning som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar.

Nyckeltal för utbildningar med endast tillsyn 2019

  • 15 anordnare bedrev utbildningar med endast tillsyn.

  • 30 utbildningar pågick med totalt 740 studerande.

  • 41 utbildningsomgångar startade med totalt 405 antagna som påbörjade studier.

  • 333 studerande slutförde utbildningen och slutförandegraden var 74 procent.