Statistik om vissa andra utbildningar (utbildningar med endast tillsyn)

Här hittar du statistik om studerande och studerande som slutfört utbildning. Här finns också statistik över utbildningar och utbildningsanordnare samt över beviljade årsplatser

Nyckeltal för vissa andra utbildningar 2017

  • 14 anordnare bedrev utbildningar med endast tillsyn.

  • 26 utbildningar pågick med totalt 660 studerande.

  • 34 utbildningsomgångar startade med totalt 320 antagna som påbörjade studier.

  • 200 studerande slutförde utbildningen och slutförandegraden var 80 procent.