Statistik om utbildningar med endast tillsyn

Här finns statistik över utbildningar, utbildningsanordnare och beslutade årsplatser. Här finns även länkar till den officiella statistiken om studerande och studerande som slutfört utbildning som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar.

Nyckeltal för utbildningar med endast tillsyn 2020

  • 14 anordnare bedrev utbildningar med endast tillsyn.

  • 27 utbildningar pågick med totalt 630 studerande.

  • 30 utbildningsomgångar startade med totalt 325 antagna som påbörjade studier.

  • 226 studerande slutförde utbildningen och slutförandegraden var 73 procent.