Statistik om utbildningar med endast tillsyn

Här hittar du statistik om studerande och studerande som slutfört utbildning. Här finns också statistik över utbildningar och utbildningsanordnare samt över beviljade årsplatser

Nyckeltal för utbildningar med endast tillsyn 2018

  • 14 anordnare bedrev utbildningar med endast tillsyn.

  • 27 utbildningar pågick med totalt 650 studerande.

  • 32 utbildningsomgångar startade med totalt 280 antagna som påbörjade studier.

  • 240 studerande slutförde utbildningen och slutförandegraden var 66 procent.