Studerande

Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvarig för officiell statistik om studerande på utbildningar med endast tillsyn.

Du hittar den officiella statistiken på SCB:s webbplats  www.scb.se/UF0702

Det kan förekomma skillnader mellan den officiella statistiken från SCB och de uppgifter som presenteras här och i Myndigheten för yrkeshögskolans Statistiska årsrapport

Nyckeltal  

  • 740 studerande fanns på utbldningarna under hela eller del av 2019.

  • 405 av dessa påbörjade studier under 2019.