Studerande

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om studerande på vissa andra utbildningar (utbildningar med endast tillsyn).

Nyckeltal

  • 660 personer studerade under hela eller del av 2017.

  • 320 av dessa påbörjade studier under året.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över antagna och studerande på vissa andra utbildningar (utbildningar med endast tillsyn). 

Antagna som påbörjat studier

 Antagna - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2017   

 Antagna efter utbildningsinriktning och kön, 2015-2017

 Antagna efter län och kön, 2015-2017

 Medelålder för antagna - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2017 

Studerande totalt (alla studerande under året)

 Studerande - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2017