Studerande

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om studerande på utbildningar med endast tillsyn.

Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvarig för officiell statistik om konst- och kulturutbildningar och utbildningar med endast tillsyn. Det kan förekomma skillnader mellan statistiken som Myndigheten för yrkeshögskolan publicerat här och den officiella statistik som SCB publicerar. Du hittar den officiella statistiken på SCB:s webbplats www.scb.se/UF0702.

Nyckeltal

  • 650 studerande fanns på utbldningarna under hela eller del av 2018.

  • 280 av dessa påbörjade studier under 2018.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över antagna och studerande på utbildningar med endast tillsyn. 

Antagna som påbörjat studier

 Antagna - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2018   

 Antagna efter utbildningsinriktning och kön, 2015-2018

 Antagna efter län och kön, 2015-2018

 Medelålder för antagna - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2018 

Studerande totalt (alla studerande under året)

 Studerande - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2018