Studerande

Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvarig för officiell statistik om studerande på utbildningar med endast tillsyn.

Du hittar den officiella statistiken på SCB:s webbplats  www.scb.se/UF0702. Statistiken om utbildningar med endast tillsyn 2020 publicerar SCB den 21 maj 2021.

Det kan förekomma skillnader mellan den officiella statistiken från SCB och de uppgifter som presenteras här och i Myndigheten för yrkeshögskolans Statistiska årsrapport.

Nyckeltal  

  • 630 studerande fanns på utbldningarna under hela eller del av 2020.

  • 325 av dessa påbörjade studier under 2020.