Studerande som slutfört utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om studerande på vissa andra utbildningar (utbildningar med endast tillsyn) som slutfört utbildning.

Nyckeltal

  • 200 slutförde sin utbildning under 2017.

  • Slutförandegranden var 80 procent 2017.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över studerande som slutfört en utbildning samt andelen som slutfört en utbildning, som här benämns slutförandegrad.   

Studerande som slutfört utbildning

 Studerande som slutfört utbildning - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2017

 Studerande som slutfört utbildning efter utbildningsinriktning och kön, 2015-2017 

 Studerande som slutfört utbildning efter län och kön, 2015-2017  

Studerande som slutfört utbildning - slutförandegrad

 Slutförandegrad - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2017   

 Slutförandegrad efter utbildingsinriktning och kön, 2015-2017