Studerande som slutfört utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om studerande på utbildningar med endast tillsyn som slutfört utbildning.

Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvarig för officiell statistik om konst- och kulturutbildningar och utbildningar med endast tillsyn. Det kan förekomma skillnader mellan statistiken som Myndigheten för yrkeshögskolan publicerat här och den officiella statistik som SCB publicerar. Du hittar den officiella statistiken på SCB:s webbplats www.scb.se/UF0702.

Nyckeltal

  • 240 slutförde sin utbildning under 2018.

  • Slutförandegranden var 66 procent 2018.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över studerande som slutfört en utbildning samt andelen som slutfört en utbildning, som här benämns slutförandegrad.   

Studerande som slutfört utbildning

 Studerande som slutfört utbildning - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2018

Studerande som slutfört utbildning - slutförandegrad

 Slutförandegrad efter kön, 2015-2018