Studerande som slutfört utbildning

Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvarig för officiell statistik om studerande på utbildningar med endast tillsyn.

Du hittar den officiella statistiken på SCB:s webbplats  www.scb.se/UF0702

Det kan förekomma skillnader mellan den officiella statistiken från SCB och de uppgifter som presenteras här och i Myndigheten för yrkeshögskolans Statistiska årsrapport.

Nyckeltal

  • 333 slutförde sin utbildning under 2019.

  • Slutförandegranden var 74 procent 2019.