Utbildningar och platser

Här finns information om utbildningar med endast tillsyn som har startat, pågår eller planeras att starta. En utbildning har oftast flera utbildningsomgångar med olika starttidpunkter. Här finns också information om hur många årsplatser som har beviljats för utbildningarna.

Nyckeltal

  • 27 utbildningar pågick under 2020. 

  • 30 utbildningsomgångar startade under 2020.  

  • 1 014 årsplatser var beviljade till utbildningar 2020.              

Listor

Nedan finns en lista över samtliga pågående utbildningar under ett visst år.  

 Lista med samtliga pågende utbildningar, 2020

Tabeller

Nedan hittar du statistik över utbildningar, utbildningsomgångar samt beviljade årsplatser.

Utbildningar och utbildningsomgångar

Pågående utbildningar (utbildningar med pågående utbildningsomgångar) efter utbildningsinriktning, längd, studietakt, studieform och län - totalt, 2015-2020

 Utbildningar med startade utbildningsomgångar efter utbildningsinriktning, längd, studietakt, studieform och län - totalt, 2015-2020

 Pågående utbildningsomgångar efter utbildningsinriktning, längd, studietakt, studieform och län - totalt, 2015-2020

 Startade utbildningsomgångar efter utbildningsinriktning, längd, studietakt, studieform och län - totalt, 2015-2020

Platser (årsplatser)

 Beslutade årsplatser - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2019