Utbildningar och platser

Här finns information om utbildningar med endast tillsyn som har startat, pågår eller planeras att starta. En utbildning har oftast flera utbildningsomgångar med olika starttidpunkter. Här finns också information om hur många årsplatser som har beviljats för utbildningarna.

Nyckeltal

  • 27 utbildningar pågick under 2018. 

  • 32 utbildningsomgångar startade under 2018.  

  • 910 årsplatser var beviljade till utbildningar 2018.              

Listor

Nedan finns en lista över det befintliga utbildningsutbudet i form av utbildningsomgångar med startår 2019 och framåt. Notera att startår och avslutsår för utbildningsomgångarna kan komma att ändras efter det att listan publicerats. Likaså kan utbildningsomgångar komma att ställas in om det till exempel blir för få sökande.

Lista med befintligt utbud av utbildningsomgångar med start 2019 och framåt 

Nedan finns en lista över samtliga pågående utbildningar under ett visst år.  

 Lista med samtliga pågende utbildningar, 2018

Tabeller

Nedan hittar du statistik över utbildningar, utbildningsomgångar samt beviljade årsplatser.

Utbildningar och utbildningsomgångar

Pågående utbildningar (utbildningar med pågående utbildningsomgångar) efter utbildningsinriktning, längd, studietakt, studieform och län - totalt, 2015-2018

 Utbildningar med startade utbildningsomgångar efter utbildningsinriktning, längd, studietakt, studieform och län - totalt, 2015-2018

 Pågående utbildningsomgångar efter utbildningsinriktning, längd, studietakt, studieform och län - totalt, 2015-2018

 Startade utbildningsomgångar efter utbildningsinriktning, längd, studietakt, studieform och län - totalt, 2015-2018

Platser (årsplatser)

 Beslutade årsplatser - översikt efter flera bakgrundsvariabler - totalt, 2015-2018