Utbildningsanordnare

Vissa andra utbildningar (utbildningar med endast tillsyn) bedrivs av privata anordnare.

Nyckeltal

  • 14 anordnare bedrev utbildningar med endast tillsyn.

  • Av dessa var 13 aktiebolag och 1 ideell förening.

Listor

Nedan hittar du en lista över samtliga utbildningsanordnare med pågående utbildningar för vissa andra utbildningar (utbildningar med endast tillsyn).

 Utbildningsanordnare - samtliga pågende utbildningar, 2017

Tabeller

Nedan hittar du statistik över anordnare som bedriver vissa andra utbildningar (utbildningar med endast tillsyn).

 Utbildningsanordnare med pågående utbildningar efter företagsform, 2015-2017

 Studerande efter utbildningsanordnarens företagsform, 2015-2017    

 Utbildningsanordnare med pågående utbildningar efter antal utbildningar, utbildningsomgångar och studerande, 2015-2017