Utbildningsanordnare

Utbildningar med endast tillsyn bedrivs av privata anordnare.

Nyckeltal

  • 14 anordnare bedrev utbildningar med endast tillsyn.

  • Av dessa var 13 aktiebolag och 1 ideell förening.

Listor

Nedan hittar du en lista över samtliga utbildningsanordnare med pågående utbildningar med endast tillsyn.

 Utbildningsanordnare - samtliga pågende utbildningar, 2018

Tabeller

Nedan hittar du statistik över anordnare som bedriver utbildningar med endast tillsyn.

 Utbildningsanordnare med pågående utbildningar efter företagsform, 2015-2018

 Utbildningsanordnare med pågående utbildningar efter antal utbildningar, utbildningsomgångar och studerande, 2015-2018