Utbildningsanordnare

Utbildningar med endast tillsyn bedrivs av privata anordnare.

Nyckeltal

  • 14 anordnare bedrev utbildningar med endast tillsyn 2020.

  • Av dessa var 12 aktiebolag och 2 ideella föreningar.

Listor

Nedan hittar du en lista över samtliga utbildningsanordnare med pågående utbildningar med endast tillsyn.

 Utbildningsanordnare - samtliga pågende utbildningar, 2020

Tabeller

Nedan hittar du statistik över anordnare som bedriver utbildningar med endast tillsyn.

 Utbildningsanordnare med pågende utbildningar efter företagsform, 2015-2020

 Utbildningsanordnare med pågående utbildningar efter antal utbildningar, utbildningsomgångar och studerande, 2015-2020