Statistik om tolkutbildningar

Här hittar du övergripande statistik om de tolkutbildningar som myndigheten administrerar. Sidan är under uppbyggnad.

Nyckeltal för tolkutbildningar 2015

  • 8 folkhögskolor/studieförbund bedrev kontakttolkutbildning med totalt 322 studerande.
  • 7 folkhögskolor bedrev teckenspråks- och dövblindtolkutbildning med totalt 239 studerande. 
  • 1 folkhögskola bedrev skrivtolkutbildning. Cirka 12 personer per år påbörjar denna typ av utbildning.
     

 Faktablad med kortfattad statistik om tolkutbildningar 2015