Statistik om tolkutbildningar

Här hittar du statistik för tolkutbildningar inom folkbildningen.

Tolkutbildningarna bedrivs av folkhögskolor och studieförbund och
omfattar tre olika inriktningar:

  • Kontakttolk
  • Teckenspråkstolk och dövblindtolk
  • Skrivtolk

Statistiken redovisas för varje inriktning för sig. 

Nyckeltal för tolkutbildningar 2020

  • folkhögskolor/studieförbund hade kontakttolkutbildning (sammanhållen grundutbildning) och totalt 407 deltagare påbörjade utbildningen.
  • 4 folkhögskolor hade teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning. av dessa startade en ny årskurs ett med sammanlagt 46 deltagare som påbörjade utbildning. 
  • 1 folkhögskola hade skrivtolkutbildning. Totalt påbörjade 17 deltagare utbildningen. 


 Faktablad med kortfattad statistik om tolkutbildningar 2020