Statistik om tolkutbildningar

Här hittar du statistik för tolkutbildningar inom folkbildningen.

Tolkutbildningarna bedrivs av folkhögskolor och studieförbund och
omfattar tre olika inriktningar:

  • Kontakttolk
  • Teckenspråkstolk och dövblindtolk
  • Skrivtolk

Statistiken redovisas för varje inriktning för sig. 

Nyckeltal för tolkutbildningar 2016

  • 12 folkhögskolor/studieförbund hade kontakttolkutbildning (sammanhållen grundutbildning) och totalt 600 deltagare påbörjade utbildningen.
  • 7 folkhögskolor hade teckenspråks- och dövblindtolkutbildning med totalt 200 deltagare i olika årskurser. 
  • 1 folkhögskola hade skrivtolkutbildning. Cirka 9 personer per år påbörjade denna typ av utbildning.
     

 Faktablad med kortfattad statistik om tolkutbildningar 2016