Statistik om tolkutbildningar

Här hittar du statistik för tolkutbildningar inom folkbildningen.

Tolkutbildningarna bedrivs av folkhögskolor och studieförbund och
omfattar tre olika inriktningar:

  • Kontakttolk
  • Teckenspråkstolk och dövblindtolk
  • Skrivtolk

Statistiken redovisas för varje inriktning för sig. 

Nyckeltal för tolkutbildningar 2018

  • 11 folkhögskolor/studieförbund hade kontakttolkutbildning (sammanhållen grundutbildning) och totalt 432 deltagare påbörjade utbildningen.
  • 7 folkhögskolor hade teckenspråk- och dövblindtolkutbildning med totalt 127 deltagare i olika årskurser. 
  • 1 folkhögskola hade skrivtolkutbildning. Det var två utbildningsstarter 2018 (eftersom 2017 års utbildningsstart flyttades fram). Totalt påbörjade 31 deltagare skrivtolkutbildning under året. 

 Faktablad med kortfattad statistik om tolkutbildningar 2018