Kontakttolkutbildning

Här finns statistik om deltagare som påbörjat utbildning och deltagare som slutfört den. Här finns också statistik över utbildningar, utbildningsanordnare och utbildningsplatser.

Statistiken avser endast den sammanhållna grundutbildningen om inget annat anges. Utöver den sammanhållna grundutbildningen har det även genomförts preparandkurser inför Kammarkollegiets auktorisationsprov samt fördjupnings- och fortbildningskurser för verksamma tolkar och kurser för undervisande personal.  

Nyckeltal för kontakttolkutbildning 2017

  • 12 folkhögskolor/studieförbund bedrev utbildning till kontakttolk.

  • 13 utbildningsomgångar startade med sammanlagt 433 deltagare som påbörjade utbildning.

  • 301 deltagare slutförde utbildningen med godkänt resultat. Ytterligare 82 fick utbildningsbevis genom validering.

  • Andel deltagare som slutfört utbildningen med godkänt resultat var 52 procent.