Ansökningar om statsbidrag för kontakttolkutbildning

Folkhögskolor och studieförbund kan ansöka om statsbidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för utbildning till kontakttolk. Statsbidrag kan fås både för den sammanhållna grundutbildningen och för kurser. Myndigheten bedömer ansökningar och beslutar vilka grundutbildningar och kurser som får statsbidrag.

Ansökningarna skickas in till myndigheten vid speciella ansökningsomgångar. Det är separata ansökningsomgångar för grundutbildning och kurser. Nedan hittar du resultaten för de senaste ansökningsomgångarna. 

Nyckeltal 

  • 11 ansökningar om statsbidrag för grundutbildning till kontakttolk inkom 2020 vilka omfattade 19 utbildningsstarter
  • 13 utbildningsstarter beviljades

Listor

Listor över de grundutbildningar som statsbidrag sökts för och vilka av dessa som beviljats eller fått avslag.

 Ansökningar statsbidrag för grundutbildning kontakttolk med beslutsår 2017-2020