Deltagare som slutfört utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om deltagare på kontakttolkutbildning som slutfört sin utbildning med godkänt resultat.

Statistiken avser endast den sammanhållna grundutbildningen om inget annat anges.

Nyckeltal

  • 176 deltagare slutförde utbildningen med godkänt resultat 2020.

  • Ytterligare 50 fick utbildningsbevis genom validering 2020.

  • Andel deltagare som slutfört utbildningen med godkänt resultat var 39 procent 2020. 

Tabeller

Nedan hittar du statistik över antal och andel deltagare som slutfört en utbildning med godkänt resultat. Här finns även statistik över antal personer som fått utbildningsbevis genom validering.

 Deltagare som slutfört kontakttolkutbildning med godkänt resultat efter kön, 2012-2020  

 Personer som validerats till utbildningsbevis efter kön, 2015-2020