Deltagare som slutfört utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om deltagare på kontakttolkutbildning som slutfört sin utbildning med godkänt resultat.

Statistiken avser endast den sammanhållna grundutbildningen om inget annat anges.

Nyckeltal

  • 196 slutförde utbildningen med godkänt resultat 2019.

  • Ytterligare 82 fick utbildningsbevis genom validering 2019.

  • Andel deltagare som slutfört utbildningen med godkänt resultat var 39 procent 2019. 

Tabeller

Nedan hittar du statistik över antal deltagare som slutfört en utbildning med godkänt resultat samt andelen som slutfört en utbildning med godkänt resultat. Här finns även statistik över antal personer som fått utbildningsbevis genom validering.

 Deltagare som slutfört kontakttolkutbildning med godkänt resultat och personer som validerats till utbildningsbevis efter kön, 2012-2019