Deltagare som slutfört utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om deltagare på kontakttolkutbildning som slutfört sin utbildning med godkänt resultat.

Statistiken avser endast den sammanhållna grundutbildningen om inget annat anges.

Nyckeltal

  • 227 slutförde utbildningen med godkänt resultat 2018.

  • Ytterligare 103 fick utbildningsbevis genom validering 2018.

  • Andel deltagare som slutfört utbildningen med godkänt resultat var 36 procent 2018. 

Tabeller

Nedan hittar du statistik över antal deltagare som slutfört en utbildning med godkänt resultat samt andelen som slutfört en utbildning med godkänt resultat. Här finns även statistik över antal personer som fått utbildningsbevis genom validering.

 Deltagare som slutfört kontakttolkutbildning med godkänt resultat och personer som validerats till utbildningsbevis efter kön, 2012-2018