Deltagare

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om antalet deltagare på kontakttolkutbildningarna fördelat efter kön.

Statistiken avser endast den sammanhållna grundutbildningen om inget annat anges.

Nyckeltal

  • 407 personer påbörjade en kontakttolkutbildning 2020.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över deltagare som påbörjat kontakttolkutbildning.

 Deltagare som påbörjat kontakttolkutbildning efter kön, 2013-2020