Platser och ansökningar från sökande

Här finns information om utbildningsplatser med statsbidrag och ansökningar från sökande på kontakttolkutbildning.

Statistiken avser endast den sammanhållna grundutbildningen om inget annat anges.

Nyckeltal

  • 430 platser fanns på de utbildningsomgångar som startade under 2020.

  • 1 510 ansökningar från sökande lämnades till de utbildningsomgångar som startade 2020. 

  • Det var 3,5 ansökningar per utbildningsplats.   

Tabeller

Nedan hittar du statistik över sökande och platser.

 Ansökningar efter kön samt beviljade platser till kontakttolkutbildning som startade 2014-2020