Utbetalt statsbidrag

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om statsbidrag för utbildningar till kontakttolk. Här hittar du statistik om hur mycket statsbidrag som betalats ut per år både för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk samt för kortare kurser och validering.

Nyckeltal

  • Utbetalt statsbidrag 2017: 26,3 miljoner kronor.

Tabeller

 Utbetalt statsbidrag kontakttolkutbildning, 2012-2017