Utbildningar

Här finns uppgifter om hur många kontakttolkutbildningar som har startat eller pågått under ett visst år. En utbildning kan ha flera utbildningsomgångar med olika starttidpunkter.

Statistiken avser endast den sammanhållna grundutbildningen om inget annat anges.

Från 2016 har myndigheten fått mer medel att fördela till kontakttolkutbildning. Det är därför fler beviljade och startade utbildningar 2016 och 2017 jämfört med tidigare år. 

Nyckeltal

  • 13 utbildningsomgångar startade under 2017.

  • 30 utbildningsomgångar pågick under 2017.          

Tabeller

Nedan hittar du statistik över utbildningsomgångar.

 Beviljade, startade och pågående utbildningsomgångar för kontakttolkutbildning, 2012-2017