Utbildningsanordnare

Kontakttolkutbildning bedrivs av folkhögskolor och studieförbund.

Statistiken avser endast den sammanhållna grundutbildningen om inget annat anges.

Nyckeltal

  • 9 folkhögskolor/studieförbund hade kontakttolkutbildning 2020.

Listor

Nedan hittar du en lista över samtliga utbildningsanordnare för kontakttolkutbildning.

 Anordnare, 2020

Tabeller

Nedan hittar du statistik över utbildningsanordnare som bedriver kontakttolkutbildning.

Utbildningsanordnare med pågående kontakttolkutbildning, 2013-2020