Skrivtolkutbildning

Här hittar du statistik om deltagare och deltagare som slutfört utbildning. Här finns också statistik över utbildningar, utbildningsanordnare och platser.

Uppgifterna om deltagare och deltagare som slutfört utbildning med godkänt resultat redovisas summerat för treårsperioder eftersom antalet individer är få för varje enskilt år.  

Nyckeltal för skrivtolkutbildningen 2018

  • 1 folkhögskola hade utbildning till skrivtolk 2018.

  • 31 deltagare påbörjade utbildningen 2018 (är fler än tidigare år och beror på att utbildningsstarten för 2017 flyttades fram till 2018).

  • 24 deltagare slutförde utbildningen med godkänt resultat 2016–2018.