Skrivtolkutbildning

Här hittar du statistik om deltagare och deltagare som slutfört utbildning. Här finns också statistik över utbildningar, utbildningsanordnare och platser.

Uppgifterna om deltagare som slutfört utbildning med godkänt resultat redovisas summerat för treårsperioder eftersom antalet individer är få för varje enskilt år.  

Nyckeltal för skrivtolkutbildningen 2020

  • 1 folkhögskola hade utbildning till skrivtolk 2020.

  • 17 deltagare påbörjade utbildningen 2020.

  • 34 deltagare slutförde utbildningen med godkänt resultat 2018–2020.