Skrivtolkutbildning

Här hittar du statistik om deltagare och deltagare som slutfört utbildning. Här finns också statistik över utbildningar, utbildningsanordnare och platser.

Uppgifterna om deltagare och deltagare som slutfört utbildning med godkänt resultat redovisas summerat för treårsperioder eftersom antalet individer är få för varje enskilt år.  

Nyckeltal för skrivtolkutbildningen

  • 1 folkhögskola hade utbildning till skrivtolk 2017.

  • Utbildningsstarten 2017 flyttades fram till 2018. Ingen deltagare påbörjade därför utbildningen 2017.

  • 19 deltagare slutförde utbildningen med godkänt resultat 2015–2017.