Ansökningar om statsbidrag för skrivtolkutbildning

Folkhögskolor och studieförbund kan ansöka om statsbidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för utbildning till skrivtolk. Myndigheten bedömer ansökningarna och beslutar vilka grundutbildningar och kurser som får statsbidrag.

Ansökningarna skickas in till myndigheten vid speciella ansökningsomgångar. Det är separata ansökningsomgångar för grundutbildning och kurser. Nedan hittar du resultaten för de senaste ansökningsomgångarna för grundutbildning.

Nyckeltal 

  • 1 ansökning om statsbidrag för skrivtolkutbildning inkom i den senaste ansökningsomgången och den beviljades

Listor 

Listor över de grundutbildningar som statsbidrag sökts för och vilka av dessa som beviljats eller fått avslag.

 Ansökningar statsbidrag för grundutbildning skrivtolk beslutsår 2017-2021