Deltagare som slutfört utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om deltagare som slutfört skrivtolkutbildning med godkänt resultat.

Uppgifterna redovisas summerat för treårsperioder eftersom antalet individer är få för varje enskilt år.

Nyckeltal

  • 31 deltagare slutförde sin utbildning med godkänt resultat 2017–2019.

  • Ytterligare 8 har uppfyllt kraven för godkänt resultat genom validering 2017–2019.

  • Andel som slutfört utbildningen med godkänt resultat var 84 procent 2017–2019.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över antal deltagare som slutfört utbildning med godkänt resultat samt andelen som slutfört med godkänt resultat.

 Deltagare som slutfört skrivtolkutbildning med godkänt resultat efter kön, 
2012-2019