Deltagare som slutfört utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om deltagare som slutfört skrivtolkutbildning med godkänt resultat.

Uppgifterna redovisas summerat för treårsperioder eftersom antalet individer är få för varje enskilt år.

Nyckeltal

  • 24 deltagare slutförde sin utbildning med godkänt resultat 2016–2018.

  • Ytterligare 5 har uppfyllt kraven för godkänt resultat genom validering 2016–2018.

  • Andel som slutfört utbildningen med godkänt resultat var 73 procent 2016–2018.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över antal deltagare som slutfört utbildning med godkänt resultat samt andelen som slutfört med godkänt resultat.

 Deltagare som slutfört skrivtolkutbildning med godkänt resultat efter kön, 
2012-2018