Deltagare

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om antalet deltagare på skrivtolkutbildningarna fördelat efter kön.

Uppgifterna redovisas summerat för treårsperioder eftersom antalet individer är få för varje enskilt år.

Nyckeltal

  • 17 deltagare påbörjade skrivtolkutbildningen 2020.
  • 63 deltagare påbörjade skrivtolkutbildningen sammanlagt under perioden 2018-2020.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över deltagare som påbörjat skrivtolkutbildning.

 Deltagare som påbörjat skrivtolkutbildning efter kön, 2012-2020