Deltagare

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om antalet deltagare på skrivtolkutbildningarna fördelat efter kön.

Uppgifterna redovisas summerat för treårsperioder eftersom antalet individer är få för varje enskilt år.

Nyckeltal

  • 31 deltagare påbörjade skrivtolutbildning 2018.

  • Cirka 12 deltagare påbörjade skrivtolkutbildningen per år 2016–2018.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över deltagare som påbörjat skrivtolkutbildning.

 Deltagare som påbörjat skrivtolkutbildning efter kön, 2012-2018