Platser och sökande

Här finns information utbildningsplatser med statsbidrag och sökande på skrivtolkutbildning.

Nyckeltal

  • 15 platser fanns på utbildning med planerad start 2017.
  • 54 personer sökte till utbildningen med planerad start 2017. På grund av få sökande med rätt förkunskaper flyttades utbildningen fram till 2018.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över sökande och platser.

 Sökande efter kön samt beviljade platser till skrivtolkutbildning som startade 
2012-2017