Platser och sökande

Här finns information utbildningsplatser med statsbidrag och sökande på skrivtolkutbildning.

Nyckeltal

  • 16 platser fanns på utbildningen med planerad start 2019.
  • Totalt sökte 46 personer till utbildningsstarten 2019. 

Tabeller

Nedan hittar du statistik över sökande och platser.

 Sökande efter kön samt beviljade platser till skrivtolkutbildning som startade 
2012-2019