Platser och sökande

Här finns information utbildningsplatser med statsbidrag och sökande på skrivtolkutbildning.

Nyckeltal

  • 31 platser fanns på utbildningar med planerad start 2018 (Att det är fler platser 2018 än tidigare år beror på att utbildningsstarten 2017 flyttades fram till 2018).
  • Totalt sökte 100 personer till de två utbildningsstarterna 2018. 

Tabeller

Nedan hittar du statistik över sökande och platser.

 Sökande efter kön samt beviljade platser till skrivtolkutbildning som startade 
2012-2018