Platser och sökande

Här finns information om utbildningsplatser med statsbidrag och sökande på skrivtolkutbildning.

Nyckeltal

  • 18 platser fanns på utbildningen med planerad start 2020.
  • Totalt sökte 53 personer till utbildningsstarten 2020.
  • Det var 2,9 ansökningar per utbildningsplats. 

Tabeller

Nedan hittar du statistik över sökande och platser.

 Sökande efter kön samt beviljade platser till skrivtolkutbildning som startade 
2012-2020