Utbetalt statsbidrag

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om statsbidrag för utbildningar till skrivtolk. Här hittar du statistik om hur mycket statsbidrag som betalats ut per år.

Nyckeltal

  • Utbetalt statsbidrag 2018: 2,5 miljoner kronor.

Tabeller

 Utbetalt statsbidrag skrivtolkutbildning, 2012-2018