Utbildningar

Här finns information om skrivtolkutbildning som har startat eller pågår.

Nyckeltal

  • 2018 var det två utbildningsstarter av skrivtolkutbildningen (2017 års utbildningsstart flyttades fram till 2018).

Tabeller

Nedan hittar du statistik över utbildningar och utildningsomgångar.

 Beviljade, startade och pågående utbildningsomgångar för skrivtolkutbildning, 2012-2018