Utbildningar

Här finns information om skrivtolkutbildning som har startat eller pågår.

Nyckeltal

  • Utbildningen med start 2017 flyttades fram till 2018. Det var därför ingen utbildning som startade 2017.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över utbildningar och utildningsomgångar.

 Beviljade, startade och pågående utbildningsomgångar för skrivtolkutbildning, 2012-2017