Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning

Här hittar du statistik om deltagare och deltagare som slutfört utbildning. Här finns också statistik över utbildningar, utbildningsanordnare och platser.

Nyckeltal för teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen 2017

  • 7 folkhögskolor bedrev utbildning till teckenspråkstolk- och dövblindtolk.

  • 3 av dessa startade en ny årskurs ett med sammanlagt 34 deltagare som påbörjade utbildning.

  • 173 deltagare i genomsnitt per termin på utbildningens samtliga årskurser.

  • 36 deltagare slutförde utbildningen med godkänt resultat.

  • Andel som slutfört utbildning med godkänt resultat var 30 procent.